Sunday, February 08, 2009

KPBI FK 2006 UNPAD

OBJEKTIF

Menjaga kebajikan pelajar.

Membentuk kesatuan pelajar tidak mengira kaum dan agama.VISI

Melahirkan golongan profesional dalam bidang perubatan yang berkemampuan tinggi dan mempunyai kesedaran untuk membantu masyarakat yang memerlukan.MISI

Membantu pelajar dalam memastikan pelajar-pelajar mendapat sumber-sumber yang mencukupi dalam pelajaran.


Mencungkil bakat dan sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri pelajar.


Menghasilkan golongan profesional yang produktif, berinisiatif dan kreatif agar dapat menjadi doktor yang berdaya saing.


Menggalakkan pelajar supaya sentiasa aktif dalam berorganisasi dan dalam hal-hal kemasyarakatan.